Mathilde Kleinmann

Gezelschapsdame

Mathilde Kleinmann (1836-1921) was tot 1865 de gezelschapsdame van Louisa Holthuysen en woonde dan ook bij haar in huis aan de Herengracht 605.

Dat veranderde toen Mathilde trouwde met Jonkheer Willem Jan van Eijs. Van Eijs was afkomstig uit een welgesteld Amsterdams handels- en zakenmilieu. In zijn jonge jaren was hij geregeld te gast bij de familie Willet in hun buitenverblijf 'Het Oude Koningshuis', in de buurt van Sassenheim.

Na het huwelijk – waarbij Abraham Willet bovendien optrad als getuige – verhuisde Mathilde met haar echtgenoot naar het buitenland; eerst naar Londen, later woonde het echtpaar in San Remo in Italië. Ondank de afstand, hield de vriendschap stand. Dat blijkt onder andere uit de twee foto’s van Mathilde in het fotoalbum van Louisa (waarvan er één hierboven te zien is) en uit het feit dat Louisa haar voormalige ‘dame de compagnie’ bij haar overlijden zo’n drieduizend gulden naliet, een zeer groot bedrag voor die tijd.